Priser

ENKÖPINGS FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENING

Hyr vår lokal i källaren på Hantverkshuset Enköping
- Trappa ner -

För mer information kontakta

Claes Brorsson 0734-343 058  info@hantverksforeningen.org

"Trappa ner" i källaren kostar 990 kr/dygn att hyra (2018)

Faktura företag 990 kr/dygn plus moms

Dag, kvälls -konferenser och

uppvaktningar från 40 år och uppåt är välkomna


Formulär - Hyresregler - kvittens av nyckel: Hämta här

Formulär - Info Brandmyndigheten: Hämta här 

Betalning skall ske innan hyresdagen till Föreningens PG 16 45 84-5