Historia

ENKÖPINGS FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENING

P A Hallberg

Karl Rosell

Albin Andersson

Ture Andersson

Ture Rosell

Ivan Engberg

HISTORIA


Föreningen tynade bort 1864 i samband med att fullständig näringsfrihet infördes.


Tiden 1864-1905 ligger dold i fullständigt mörker, inga handlingar finns bevarade.

I brev från C J F Ljunggren, Stockholm, till skräddarmästare P A Hallberg uppmanadesEnköpings hantverkare att sluta sig samman i en förening.


2017  Föreningen beslutar att öka på sitt stöd till Westerlundska gymnasiet från 5.000 kr till 10.000 kr att användas som stipendium till 10 st unga Hantverkare som skall ut i arbetslivet. "Premie- och Stipendieform antagna 1972".


1935-1947 Ture Andersson Installatör


1948-1951 Ture Rosell PlåtslagarmästareKort historisk sammanställning över Enköpings Fabriks- och Hantverksförening.


Enligt arkiverade handlingar bildades föreningen år 1848. Det år då skråförordningen upphävdes.


1905 den 14 maj samlades skräddarmästare P A Hallberg, rådman Karl Rosell, snickarmästare A W Karlsson, kakelugnsmakare E A Nyström och urmakarmästare A Jansson i stadens rådhus. Där tillsatte en interimsstyrelse bestående av K Leander,

K Rosell, P A Hallberg A W Jansson, A W Karlsson, A Jakobsson, A R Jäderholm

och E A Nyström. Redan den 15 juni hade föreningen 80 medlemmar.


1909 tillsattes en lärlingsnämnd för att handha och främja lärlingsutbildningen. Under de senaste 65 åren har föreningen delat ut 260 gesällbrev.


1938 fick föreningen sin första donation. Fabrikör Rickard Nyström donerade 20 st aktier i Holmens bruk till en stipendiefond för utlandsresor.


1940 instiftades mästarbrevet och det har tilldelats ett 100-tal mästare i staden.


1960 återinvigdes kopparskråets gamla mötesplats, en skrågrotta på Gröngarnsåsen. Konditor David Tammerfors överlämnade blommor till fru Ottilia Häll, som är barnbarn till skråtidens sista äldste kopparslagare Jonas Pettersson.


1963 överlämnade föreningen en brudkrona i silver med stenar av bergkristall vid Damklubbens 20-årsjubileum.


1973  fövärvades Nämndhuset, nuvarande Hantverkshuset Rådhusg. 8


1991 fördes livliga diskussioner om föreningen skulle slås ihop med företagarföreningen då respektive förenings huvudorganisation gått samman. Så blev dock ej fallet.


2000  fövärvades Hantverksgårdarna av Kommunen.


2015-16  Enköpingshälsan flyttar ut och Vård o Omsorg flyttar in.Föreningens ordförande genom tiderna


Ordförande


1906-1925 Karl Rosell Rådman


1926-1929 Albin Andersson Skräddarmästare


1930-1934 Karl Rosell Plåtslagarmästare


1952-1953 Ivan Engberg Snickarmästare


1954-1959 Erland Forsberg Fabrikör


1960-1961 Daniel Tammerfors Bagarmästare


1962-1967 Lennart Oldvik Byggmästare


1968-1969 Bror Svedberg Ingeniör


1969-1982 Lennart Oldsvik Byggmästare


1982-1995 Ragnar Wilkesson Bagarmästare


1996-2007 Kurt Johansson Revisor

2008-2013  Kerstin Eilert Fotograf

2014-         Claes Brorsson Egenföretagare

Erland Forsberg

Daniel Tammerfors

Lennart V Oldvik

Bror Svedberg

Ragnar Wilkesson

Kurt Johansson