Planerade möten

 

ENKÖPINGS FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENING

 

PLANERADE MÖTEN 2019 kl 19:00

 

  4 september

6 november 

 

(Styrelsemöten: måndagen i veckan före Medlemsmötet)

 

 

******************************************************************

Betala din medlemsavgift för 2019

Årsavgift 300 kr

Årsavgift veteraner (medlemmar >25 år) 100 kr

 till PG 164584-5

Skriv medlemsnummer och namn på talongen

Medlemskorten kan sedan hämtas hos

Ammi, Lilla vägen 12, Ring innan 070-770 66 09, 

 

 

Gilleskommittén ansvarar för menyn på våra medelmsmöten.

Kontaktperson gillet: Håkan Wallander 073-072 76 52

 

Välkomna!