Historia

ENKÖPINGS FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENING

P A Hallberg

Karl Rosell

Albin Andersson

Ture Andersson

Ture Rosell

Ivan Engberg

HISTORIA

 

 

Kort historisk sammanställning över Enköpings Fabriks- och Hantverksförening.

 

Enligt arkiverade handlingar bildades föreningen år 1848. Det år då skråförordningen upphävdes.

 

Föreningen tynade bort 1864 i samband med att fullständig näringsfrihet infördes.

 

Tiden 1864-1905 ligger dold i fullständigt mörker, inga handlingar finns bevarade.

I brev från C J F Ljunggren, Stockholm, till skräddarmästare P A Hallberg uppmanadesEnköpings hantverkare att sluta sig samman i en förening.

 

2017 Föreningen beslutar att öka på sitt stöd till Westerlundska gymnasiet från 5.000 kr till 10.000 kr att användas som stipendium till 10 st unga Hantverkare som skall ut i arbetslivet. "Premie- och Stipendieform antagna 1972".

 

1935-1947 Ture Andersson Installatör

 

1948-1951 Ture Rosell Plåtslagarmästare

 

1905 den 14 maj samlades skräddarmästare P A Hallberg, rådman Karl Rosell, snickarmästare A W Karlsson, kakelugnsmakare E A Nyström och urmakarmästare A Jansson i stadens rådhus. Där tillsatte en interimsstyrelse bestående av K Leander,

K Rosell, P A Hallberg A W Jansson, A W Karlsson, A Jakobsson, A R Jäderholm

och E A Nyström. Redan den 15 juni hade föreningen 80 medlemmar.

 

1909 tillsattes en lärlingsnämnd för att handha och främja lärlingsutbildningen. Under de senaste 65 åren har föreningen delat ut 260 gesällbrev.

 

1938 fick föreningen sin första donation. Fabrikör Rickard Nyström donerade 20 st aktier i Holmens bruk till en stipendiefond för utlandsresor.

 

1940 instiftades mästarbrevet och det har tilldelats ett 100-tal mästare i staden.

 

1960 återinvigdes kopparskråets gamla mötesplats, en skrågrotta på Gröngarnsåsen. Konditor David Tammerfors överlämnade blommor till fru Ottilia Häll, som är barnbarn till skråtidens sista äldste kopparslagare Jonas Pettersson.

 

1963 överlämnade föreningen en brudkrona i silver med stenar av bergkristall vid Damklubbens 20-årsjubileum.

 

1973 fövärvades Nämndhuset, nuvarande Hantverkshuset Rådhusg. 8

 

1991 fördes livliga diskussioner om föreningen skulle slås ihop med företagarföreningen då respektive förenings huvudorganisation gått samman. Så blev dock ej fallet.

 

2000 fövärvades Hantverksgårdarna av Kommunen.

 

2015-16 Enköpingshälsan flyttar ut och Vård o Omsorg flyttar in.

 

 

Föreningens ordförande genom tiderna

 

Ordförande

 

1906-1925 Karl Rosell Rådman

 

1926-1929 Albin Andersson Skräddarmästare

 

1930-1934 Karl Rosell Plåtslagarmästare

 

1952-1953 Ivan Engberg Snickarmästare

 

1954-1959 Erland Forsberg Fabrikör

 

1960-1961 Daniel Tammerfors Bagarmästare

 

1962-1981 Lennart Oldvik Byggmästare

 

1982-1995 Ragnar Wilkesson Bagarmästare

 

1996-2007 Kurt Johansson Revisor

2008-2013  Kerstin Eilert Fotograf

2014-  Claes Brorsson Egenföretagare

Erland Forsberg

Daniel Tammerfors

Lennart V Oldvik

Bror Svedberg

Ragnar Wilkesson

Kurt Johansson